Wieczne konto Alumni WSB-NLU

Uczelnia oferuje swoim absolwentom tzw. wieczne konta Alumni, które pozwalają na zachowanie poczty WSB-NLU i korzystanie ze specjalnego intranetu dla absolwentów. Dzięki Alumni możesz pozostać w stałym kontakcie ze szkołą i innymi studentami.

By otrzymać konto Alumni, napisz wiadomość ze stosowną prośbą i własnymi danymi osobowymi na

W tej sprawie najlepiej jest kontaktować się jeszcze przed ukończeniem studiów lub zaraz po graduacji. W przeciwnym wypadku twoje wiadomości ze skrzynki moga zostać usunięte.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Alumni.wsb-nlu.edu.pl.