Jak odczytać MAC adres i/lub adres IP komputera?

MAC adres jest unikalnym adresem (numerem seryjnym) karty sieciowej. Każdy MAC adres ma długość 6 bajtów (48 bitów) i jest przedstawiany w zapisie heksadecymalnym (np. 12:34:56:78:90:AB).

Adres IP identyfikuje komputer w sieci. Ma długość 4 bajtów (32 bitów) i jest przedstawiany w formie czterech liczb oddzielanych kropką (np. 195.205.100.200).

W zależności od używanego systemu operacyjnego MAC adres lub adres IP karty sieciowej można przeczytać w następujący sposób:

 • Windows NT, XP, 2000, 2003:

  Z menu należy wybrać opcję Uruchom (Run) i wpisać polecenie cmd. Otwarte zostanie okno z wierszem poleceń, gdzie wpisujemy komendę ipconfig /all. Poniżej widoczny jest przykładowy rezultat:

  Windows 2000 IP Configuration
  
  
  	Host Name . . . . . . . . . . . . : C007-00
  	Primary DNS Suffix . . . . . . . : win.wsb-nlu.edu.pl
  	Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
  	IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
  	WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
  	DNS Suffix Search List. . . . . . : win.wsb-nlu.edu.pl
  	                  wsb-nlu.edu.pl
  	                  edu.pl
  
  Ethernet adapter Local Area Connection 1:
  
  	Connection-specific DNS Suffix . : win.wsb-nlu.edu.pl
  	Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100+ PCI Adapter
  	Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-4B-C9-27-C7
  	DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  	Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  	IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.2.7.0
  	Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
  	Default Gateway . . . . . . . . . : 10.2.0.1
  	DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.1.0.1
  	DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.1.20.1
  	                  10.1.20.2
  	                  195.205.100.110
  	                  195.205.100.200
  	                  194.204.159.1
  	                  148.81.16.51
  	Primary WINS Server . . . . . . . : 10.1.20.1
  	Lease Obtained. . . . . . . . . . : 9 grudnia 2003 13:44:07
  	Lease Expires . . . . . . . . . . : 11 grudnia 2003 13:44:07
  

 • Windows Vista, Windows 7:

  Otwórz okno wiersza polecenia, klikając przycisk Start, klikając kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria, a następnie klikając polecenie Wiersz polecenia.
  W wierszu polecenia wpisz polecenie ipconfig /all, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Jeżeli w komputerze zainstalowana jest więcej niż jedna karta sieciowa, adres fizyczny każdego komputera jest wyświetlany osobno.

 • Windows 95, 98, Me:

  Z menu należy wybrać opcję Uruchom (Run) i wpisać polecenie winipcfg. Następnie z rozwijanej listy wybrać aktualnie używaną kartę sieciową.

 • Linux, *BSD, SunOS:

  W wierszu poleceń należy wykonać polecenie ifconfig -a. Spowoduje to wyświetlenie informacji o wszystkich skonfigurowanych interfejsach sieciowych komputera. Można też sprecyzować nazwe interfejsu np ifconfig eth0. Nazwy interfejsów są różne i zależą zarówno od systemu jak i jego konfiguracji. Uwaga: zależnie od konfiguracji systemu, polecenie może wymagac uprawnień administratora. Poniżej widoczny jest przykładowy rezultat:

  eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:60:98:EF:A6:6E
       inet addr:10.2.7.100 Bcast:10.2.255.255 Mask:255.255.0.0
       UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
       Interrupt:11 Base address:0xe400
  

 • Apple Mac OS 9:

  Apple menu -> Apple System Profiler -> zakładka System Profile -> Network Overview -> AppleTalk -> Hardware Address
  Patrz rysunek

 • Apple Mac OS X:

  Apple menu -> System Preferences -> Network -> Built-in Ethernet -> Configure ->Ethernet

  lub korzystajac z terminala:

  ifconfig

 • Apple iPhone OS:

  Home menu -> Settings -> General -> About -> Wi-Fi Address

 • Android:

  Home screen -> Menu -> Settings -> About phone -> Status -> Wi-Fi MAC Address

 Dokumentacja i Pomoc

  często zadawane pytania
  adresy i telefony
  zgłoszenie awarii
  dokumentacje

 Moje konto

  konta dostępowe
  jak otrzymać konto
  wieczne konta
  zmiana hasła
  programy pocztowe
  moja strona WWW

 Podłączenie do sieci

  w akademikach
  na terenie kampusu
  sieć bezprzewodowa

 Infrastruktura

  opis sieci, topologia sieci
  sieć bezprzewodowa
  serwery
  laboratoria
  drukarki sieciowe
  terminale
  wideokoferencje

 Poczta elektroniczna

  wszystko o poczcie
  jak zmienić hasło
  programy pocztowe
  certyfikaty

 Microsoft IT Academy

  MS IT Academy w WSB-NLU
  realizowane kursy

 Dział IT

  aktualności
  galeria
  pracownicy
  zakres obowiązków
  historia
  kontakt

 Linki

  WSB-NLU
  Intranet
  Absolwenci
  Biblioteka
  Akademia Sieciowa Cisco
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz
Copyright © 2002-2007 Dział IT WSB-NLU. All rights reserved.
tel. +48 18 4499480
Ostatnia modyfikacja: Friday, 22-Jan-2010 15:37:58 CET