Wi-Fi Dostęp do sieci

Podłączenie urządzenia do Wi-Fi

Uczelnia oferuje dostęp do bezprzewodowego internetu na jej terenie.
Nasza sieć o identyfikatorze "wsb" jest dostępna dla studentów i pracowników uczelni.
By dodać swoje urządzenie do sieci, użyj przycisku poniżej.

Obecnie zasięgiem sieci bezprzewodowej jest pokryty obszar wewnątrz i przed budynkiem B, obszar laboratoriów komputerowych na parterze i pierwszym piętrze budynku C, drugie piętro budynku C, na terenie czytelni i biblioteki, na parterze budynku A oraz na I piętrze budynku D.Dodaj urządzenie